Verksamheten drivs av mig, Bodil Kramare. Jag gick min massörutbildning på Axelsons gymnastiska institut år 2000. Jag är certifierad av Branschrådet Svensk Massage och är medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund därmed är jag patient- och ansvarsförsäkrad samt följer branschens etiska regler.
Jag är instruktör i Massage i skola och Massage i förskola, utbildningar som drivs i Axelsons regi, då man arbetar med lärargrupper och utbildar dem. Allt material ingår i kursen. Jag är även instruktör i spädbarnsmassage och utbildad i fibromassage.
Jag riktar mig till både privatpersoner och företag. Företag kan anlita mig för företagsmassage som går till på så sätt att man skickar sina anställda till mig för behandling och så fakturerar jag företaget.
De behandlingar jag erbjuder är klassisk massage där en helkroppsmassage på ca 45 min kostar 460 kr och en delkroppsmassage på ca 20 min kostar 310 kr. Dessutom erbjuder jag fibromassage som är en speciellt anpassad behandling för personer med Fibromyalgi.